Evalueringen fra et e-learning kursus i Københavns Kommune er klar: Et kompliceret emne er blevet overskueligt, og brugerne er meget tilfredse med kurset.

”Vi har været superglade for samarbejdet og det endelige produkt”, var ordene fra Britta Moritza Eltard fra Københavns Kommune til Key2Know efter evalueringen af forløbet.

Britta er specialkonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og hun kunne se tilbage på et forløb, hvor hendes medarbejdere har arbejdet med et kursus om ferieregler.

Når man vejleder borgere på kontant- og uddannelseshjælp, kan reglerne omkring ferie være en kompliceret affære. Skal man lære, hvordan reglerne skal anvendes i den praktiske vejledning, er det ikke nok bare at læse lovteksten. Det skal også forstås i den konkrete sammenhæng.

Derfor har Københavns Kommune i et tæt samarbejde med Key2Know udarbejdet et e-learning kursus, hvor de komplicerede regler bliver gjort overskuelige, og hvor man via konkrete cases får opbygget en tjekliste, der kan anvendes direkte i hverdagen.

Med tjeklisten bliver de komplicerede regler til et konkret værktøj for hver enkelt bruger.

I evalueringen blev brugerne spurgt, om de kunne bruge det, de havde lært, i undervisningen. På en skala fra 1 til 6 var brugernes tilfredshed på 5,3. Den generelle tilfredshed med hele forløbet var på 5,27.

”I må gerne citere vores evaluering – vi står gerne inde for, at det er et godt produkt”, lød det prompte fra Britta Moritza Eltard.

Københavns Kommune har igennem en årrække udviklet en lang række e-learning forløb i et tæt samarbejde med Key2Know.