Når man opererer på et komplekst globalt marked, følger Topsøe’s medarbejdere en Code of Conduct, der sikrer, at man altid agerer korrekt og etisk ansvarligt. Med et e-learning kursus produceret af Key2Know får alle medarbejdere mulighed for at arbejde med regler og retningslinjer i en række praktiske cases.

Topsøe er en global leder indenfor katalysatorer til den petrokemiske industri. Den store danske virksomhed er kendt for at arbejde på et højt fagligt niveau og på en socialt ansvarlig måde.

For at sikre at alle virksomhedens aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Topsøe’s værdier og gældende retningslinjer, har virksomheden udarbejdet en Code of Conduct, der medvirker til, at man altid overholder internationale love og regler og handler i overensstemmelse med virksomhedens etik og værdier.

Ikke nok at læse sig til det

Topsøe har samarbejdet med Key2Know om at producere et e-learning forløb, der skal sørge for, at alle medarbejdere ved, hvordan firmaets Code of Conduct skal forstås og anvendes i praksis.

”Det er vigtigt, at man arbejder med at forstå og anvende retningslinjerne i konkrete situationer. Det er ikke nok at læse virksomhedens Code of Conduct, man skal også vide, hvordan man skal agere i praksis og være i stand til at vurdere de enkelte situationer i dagligdagen”, udtaler Christian Stender, Chief Compliance Officer, som er ansvarlig for Topsøe’s Compliance & Sustainability Program.

E-learning gør det nemt at arbejde med svære situationer

Træningen er bygget op over en række relevante dilemmaer, hvor hver enkelt medarbejder skal træffe de rette beslutninger i en række virkelighedsnære scenarier.

Det er langt mere engagerende at lære på den måde, og det resulterer i en langt højere indlæring af selv vanskelige emner.

Topsøe når med denne e-learning fra Key2Know ud til samtlige medarbejdere og har samtidig dokumenteret, at de har gennemført og bestået træningen.