Når man skal igangsætte et stort og ambitiøst e-learning forløb, er det afgørende, at man gør sit hjemmearbejde, inden projektet søsættes.
Derfor valgte Falck at hente sparring og rådgivning hos Key2Know, inden igangsættelsen af nyt initiativ med mobil læring.

Når man skal arbejde med e-learning og nye teknologiske muligheder for mobil læring, er der en lang række overvejelser, man bør gøre sig, inden projektet igangsættes. Det er kort og godt vigtigt, at man har en ”Djævelens advokat”, der kan stille alle de rigtige spørgsmål og sikre, at man har det helt rette grundlag for at træffe de beslutninger, der i sidste ende sikrer en succes.

”Teknologien tilbyder så mange spændende muligheder for læring”, fortæller Christian Gausbo, der er COO i Key2Know.

”Men hvis man ikke stiller sig de grundlæggende spørgsmål om de forretningsmæssige og teknologiske mål, før man går i gang, ender man ofte med en flot løsning, der ikke har meget læring i sig.”

Derfor valgte Falck at alliere sig med en af de mest erfarne virksomheder i den danske edtech branche, for at få rådgivning og sparring omkring et nyt mobilt e-learning initiativ.

Godt forarbejde giver tryghed

Key2know har i processen faciliteret en række workshopforløb, hvor formålet har været at finde ud af, hvordan Falck’s eksisterende materiale kan tænkes og produceres som digital og mobil læring.

Key2know har en unik erfaring med digital læring og med at navigere i et hurtigt skiftende digitalt landskab, hvor nye muligheder for at lære, interagere, kommunikere og dele viden antager nye former.

Resultatet af processen med Key2Know blev at Falck har fået et veldesignet læringskoncept for den kommende løsning med en indgående beskrivelse af opbygningen og de læringsaktiviteter, brugeren kan gennemgå.

”Når man har foretaget et godt og rundigt forarbejde, er det meget nemmere at starte op med projektet senere”, fortæller Christian Gausbo, der er COO i Key2Know.

”Man kan tage alle de rigtige beslutninger første gang, og man undgår en række faldgruber. Der er således ofte en god økonomi i at få foretaget en grundig analyse, inden man går i gang.”

Falck er dermed sikre på at kunne lancere et velgennemtænkt produkt, der rammer målgruppen præcis, hvor de er.

Vil du vide mere om mulighederne?

Kontakt Christian Gasubo på [email protected] eller +45 2139 0002, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan sikre jer et godt forløb, når I skal bruge de teknologiske muligheder til effektiv læring.