Den nye EU Persondataforordning kan indebære store ændringer for din virksomhed, når den træder i kraft i maj 2018.

Der er mange regler at sætte sig ind i. Men ét er at forstå reglerne. Noget andet er at få reglerne implementeret korrekt, så alle medarbejdere ved, hvad ændringerne betyder for dem.

Det kræver uddannelse, så alle ved, hvad det handler om, og hvad de skal gøre anderledes. Det sikrer man ikke bare ved at sætte alle medarbejdere til at læse den store forordning eller ved at kalde ind medarbejdere ind til et stort seminar, hvor forordningen bliver gennemgået side for side.

Det er betydeligt mere kost-effektivt at investere i Key2knows e-learningskursus i Persondataforordningen. På den måde sikrer I, at alle jeres medarbejdere ved, hvad de nye regler betyder på en meget effektiv made. Og I får mulighed for at måle og følge op på, hvordan uddannelsen er forløbet og sikre, at alle medarbejdere kender til reglerne.

Kontakt Svend Hansen ([email protected] eller 4052 7107) og hør mere om, hvordan I effektivt kan træne i den nye EU Persondataforordning.