DIGITAL LÆRING

HOME   /   DIGITAL LÆRING   /   RÅDGIAVNING

Medarbejdere stiller nye krav til deres arbejdsplads og måder at tilgå læring på. Læring skal være relevant, involverende, umiddelbart brugbart og sjovt.

Medarbejdere vil engageres og aktiveres igennem opdagelse, interaktion og samarbejde.

Organisationer vil opleve et stigende pres på deres evne til at tilegne sig ny viden. Udgangspunktet for læring bevæger sig fra styrede og strukturerede forløb, til det kaotiske, individuelle og frie digitale læringsrum.

Hvad kan vi tilbyde?

For Key2Know drejer det sig om at udnytte digitale værktøjer til at skabe nye og innovative læringsmiljøer, der kombinerer analoge og digitale læringsformer.

Igennem rådgivning, produktion og teknologisk udvikling, kan vi skabe det bedste grundlag for et godt (digitalt) læringsmiljø i din organisation.

Udvikling

Vi er Danmarks største virksomhed på digitale læringsløsninger til det offentlige og private marked.
Vi har fokus på at lave fleksible, engagerende, effektive læringsløsninger ved brug af audio-visuelle virkemidler som video, speak, animation, grafik, tegnede film og 3D. Vi arbejder med ’blended learning’ forløb og integrerer spilelementer og analoge undervisningssessioner.

Vi kan varetage hele udviklingsprocessen fra definition af læringsmål til udrulning og opfølgning. Vi kan udvikle i jeres foretrukne e-learning-værktøj, hvad enten det er Articulate, Captivate eller anden teknologi.

Teknologi

Valget af den rigtige teknologiske tilgang til digital læring er essentielt for succes! Vi hjælper jer med at navigere i det digitale landskab - herunder udfordringer relateret til mobile enheder, mediestandarder, software-versioner og distributionsplatforme. Vi har de tekniske kompetencer til at supportere jeres organisation, hvad enten I vil bruge den eksisterende IT-infrastruktur eller opsætte et nyt LMS, nyt intranet eller andre web-platforme.

Vi er tekniske eksperter i digitale læringsteknologier - herunder hosting-muligheder i form af Learning Management Systems (LMS) samt e-learning-værktøjer som Captivate og Articulate Storyline.